Aktualności

ASTRO SA (4/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

30 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (4/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd spółki Astro S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2022 będą publikowane w następujących terminach: • Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku - 10 lutego 2022 r. •…

Czytaj dalej
ASTRO SA (2/2022) Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej i uruchomieniu kanału News24

27 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (2/2022) Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej i…

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w…

Czytaj dalej
ASTRO SA (3/2022) Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej

13 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (3/2022) Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 1/2022 z dnia 12.01.2022 r., w załączeniu przekazuje życiorys nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3…

Czytaj dalej
ASTRO SA (1/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

11 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (1/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu 1 dotychczasowego i powołaniu 1 nowego Członka Rady Nadzorczej. Z Rady Nadzorczej odwołano: 1. Pani Anna Garwolińska …

Czytaj dalej
ASTRO SA (2/2022) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

11 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (2/2022) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek…

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", “Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania do…

Czytaj dalej
ASTRO SA (1/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 28.12.2021 r.

3 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (1/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%…

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28…

Czytaj dalej
ASTRO SA (22/2021) Treść uchwał podjętych na NWZ Emitenta w dn. 28.12.2021 r.

28 grudnia 2021 23:00ASTRO SA (22/2021) Treść uchwał podjętych na NWZ Emitenta w dn.…

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2021 roku. Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z…

Czytaj dalej
ASTRO SA (21/2021) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii B, C i D na rynek NewConnect

22 grudnia 2021 23:00ASTRO SA (21/2021) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii B, C…

Raport Bieżący nr 21/2021Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.…

Czytaj dalej
Relacje Inwestorskie

7 grudnia 2021 18:33Relacje Inwestorskie

Dbając o wyjątkowe relacje z Akcjonariuszami naszej Spółki stworzyliśmy adres mailowy relacje@astrosa.plZapraszamy do kontaktu.

Czytaj dalej
ASTRO SA (20/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A.

1 grudnia 2021 23:00ASTRO SA (20/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia…

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych…

Czytaj dalej