Aktualności

ASTRO SA (7/2022) Informacje o rozpoczęciu nadawania kanału News24

28 lutego 2022 23:00ASTRO SA (7/2022) Informacje o rozpoczęciu nadawania kanału News24

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do komunikatu ESPI 2/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. i 3/2022 z 1 lutego 2022 r., informuje, iż w dniu 1 marca 2022 roku Spółka rozpoczęła…

Czytaj dalej
ASTRO SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej i informacja o jej realizacji

22 lutego 2022 23:00ASTRO SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej i…

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", Spółka") informuje o zawarciu aneksu do Umowy Inwestycyjnej zawartej dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w…

Czytaj dalej
ASTRO SA (5/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

9 lutego 2022 23:00ASTRO SA (5/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie…

Czytaj dalej
ASTRO SA (4/2022) Zawarcie umowy o ograniczeniu zbywalności akcji

3 lutego 2022 23:00ASTRO SA (4/2022) Zawarcie umowy o ograniczeniu zbywalności akcji

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu przez pana Ryszarda Krajewskiego (dalej "Akcjonariusz") umowy ograniczającej zbywalność części…

Czytaj dalej
ASTRO SA (3/2022) Informacje o uruchomieniu kanału News24

31 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (3/2022) Informacje o uruchomieniu kanału News24

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportu ESPI 2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. dotyczącego uruchomienia stacji telewizyjnej News24, Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że Spółka rozpoczęła emisję techniczną kanału…

Czytaj dalej
ASTRO SA (4/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

30 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (4/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd spółki Astro S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2022 będą publikowane w następujących terminach: • Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku - 10 lutego 2022 r. •…

Czytaj dalej
ASTRO SA (2/2022) Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej i uruchomieniu kanału News24

27 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (2/2022) Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej i…

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w…

Czytaj dalej
ASTRO SA (3/2022) Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej

13 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (3/2022) Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 1/2022 z dnia 12.01.2022 r., w załączeniu przekazuje życiorys nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3…

Czytaj dalej
ASTRO SA (1/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

11 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (1/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu 1 dotychczasowego i powołaniu 1 nowego Członka Rady Nadzorczej. Z Rady Nadzorczej odwołano: 1. Pani Anna Garwolińska …

Czytaj dalej
ASTRO SA (2/2022) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

11 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (2/2022) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek…

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", “Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania do…

Czytaj dalej