Aktualności

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna

6 czerwca 2024 14:42Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka…

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje…

Czytaj dalej
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna

29 września 2023 20:18Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka…

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne…

Czytaj dalej
Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO S.A.

3 sierpnia 2023 13:31Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne…

Czytaj dalej
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

29 maja 2023 17:17Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz…

Czytaj dalej
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

28 kwietnia 2023 15:56Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402…

Czytaj dalej
Zarząd Spółki ASTRO S.A. w odpowiedzi na niepotwierdzone informacje zamieszczone na portalach wirtualnemedia.pl i press.pl

14 kwietnia 2022 15:27Zarząd Spółki ASTRO S.A. w odpowiedzi na niepotwierdzone informacje…

Zarząd Spółki ASTRO S.A. w odpowiedzi na niepotwierdzone informacje zamieszczone na portalach wirtualnemedia.pl i …

Czytaj dalej
Rozpoczęcie emisji reklam na kanale News24

13 kwietnia 2022 16:03Rozpoczęcie emisji reklam na kanale News24

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie _dalej: "Inwestor"_, Spółka realizuje kolejne cele związane z nadawaniem kanału News24. Spółka przeprowadziła testy związane z nadawaniem…

Czytaj dalej
Informacja o umowach dystrybucji kanału News24

2 kwietnia 2022 15:58Informacja o umowach dystrybucji kanału News24

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: "Inwestor"), Spółka realizuje kolejne cele związane z nadawaniem kanału News24 i zwiększaniem jego dystrybucji.…

Czytaj dalej
Dostępni na pierwszych platformach

14 marca 2022 23:00Dostępni na pierwszych platformach

Nasz kanał stopniowo trafia do sieci kablowych i już można nas oglądać na platformach:WP PilotCDA TVoraz m.in. w sieciach…

Czytaj dalej
ASTRO SA (6/2022) Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej

28 lutego 2022 23:00ASTRO SA (6/2022) Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w…

Czytaj dalej