Aktualności

ASTRO: Raport okresowy za II kwartał 2020

14 sierpnia 2020 09:32ASTRO: Raport okresowy za II kwartał 2020

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za II kwartał 2020 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu…

Czytaj dalej
ASTRO: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rok

4 sierpnia 2020 09:31ASTRO: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rok

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rokPodstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu…

Czytaj dalej
Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

26 października 2018 13:53Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

W związku z upłynięciem obowiązku posiadania Autoryzowanego Doradcy zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym wypowiedział umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect zawartą w dniu 9 stycznia 2015 r. w Warszawie z Kancelarią Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka…

Czytaj dalej
Zakończenie subskrypcji akcji serii D

25 września 2018 20:15Zakończenie subskrypcji akcji serii D

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym przekazuje w załączeniu informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D.Podstawa prawna: § 4 ust.…

Czytaj dalej
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

19 czerwca 2018 13:25Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka, Emitent") informuje, że Spółka powzięła informację o rezygnacji Pana Waldemara Budzyńskiego z dniem 13 czerwca 2018 roku z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Budzyński złożył rezygnację z powodów osobistych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7…

Czytaj dalej
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

12 maja 2017 12:31Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania…

Zarząd Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka, Emitent”) informuje, że w dniu 11 maja 2017 roku podpisał umowę ze spółką Sea.pl Polska Sp. z o.o., wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3761 rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok…

Czytaj dalej
Raport okresowy za III kwartał 2016

6 lutego 2017 16:55Raport okresowy za III kwartał 2016

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za III kwartał 2016 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe…

Czytaj dalej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

31 stycznia 2017 15:26Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:- raport okresowy za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku-…

Czytaj dalej