Aktualności

ASTRO SA (5/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

9 lutego 2022 23:00ASTRO SA (5/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie…

Czytaj dalej
ASTRO SA (4/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

30 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (4/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd spółki Astro S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2022 będą publikowane w następujących terminach: • Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku - 10 lutego 2022 r. •…

Czytaj dalej
ASTRO SA (3/2022) Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej

13 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (3/2022) Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 1/2022 z dnia 12.01.2022 r., w załączeniu przekazuje życiorys nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3…

Czytaj dalej
ASTRO SA (1/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

11 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (1/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu 1 dotychczasowego i powołaniu 1 nowego Członka Rady Nadzorczej. Z Rady Nadzorczej odwołano: 1. Pani Anna Garwolińska …

Czytaj dalej
ASTRO SA (2/2022) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

11 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (2/2022) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek…

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", “Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania do…

Czytaj dalej
ASTRO SA (22/2021) Treść uchwał podjętych na NWZ Emitenta w dn. 28.12.2021 r.

28 grudnia 2021 23:00ASTRO SA (22/2021) Treść uchwał podjętych na NWZ Emitenta w dn.…

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2021 roku. Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z…

Czytaj dalej
ASTRO SA (21/2021) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii B, C i D na rynek NewConnect

22 grudnia 2021 23:00ASTRO SA (21/2021) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii B, C…

Raport Bieżący nr 21/2021Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.…

Czytaj dalej
ASTRO SA (20/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A.

1 grudnia 2021 23:00ASTRO SA (20/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia…

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych…

Czytaj dalej
ASTRO SA (17/2021) Treść uchwał podjętych na NWZ Emitenta w dn. 22.11.2021 r.

23 listopada 2021 11:34ASTRO SA (17/2021) Treść uchwał podjętych na NWZ Emitenta w dn.…

Raport Bieżący nr 17/2021Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym…

Czytaj dalej
ASTRO SA (19/2021) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

23 listopada 2021 11:31ASTRO SA (19/2021) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 19/2021Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło…

Czytaj dalej