Aktualności

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1.03.2021

3 lutego 2021 08:52Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1.03.2021

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego…

Czytaj dalej
ASTRO: Raport okresowy za II kwartał 2020

14 sierpnia 2020 09:32ASTRO: Raport okresowy za II kwartał 2020

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za II kwartał 2020 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu…

Czytaj dalej
ASTRO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

5 sierpnia 2020 07:33ASTRO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział…

Czytaj dalej
ASTRO: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rok

4 sierpnia 2020 09:31ASTRO: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rok

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rokPodstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu…

Czytaj dalej
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

25 czerwca 2019 09:54Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art.…

Czytaj dalej
Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

26 października 2018 13:53Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

W związku z upłynięciem obowiązku posiadania Autoryzowanego Doradcy zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym wypowiedział umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect zawartą w dniu 9 stycznia 2015 r. w Warszawie z Kancelarią Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka…

Czytaj dalej
Zakończenie subskrypcji akcji serii D

25 września 2018 20:15Zakończenie subskrypcji akcji serii D

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym przekazuje w załączeniu informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D.Podstawa prawna: § 4 ust.…

Czytaj dalej
Planowane nowe programy

25 września 2018 20:15Planowane nowe programy

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że z dniem 15 października 2018 roku Emitent zamierza uruchomić produkcję trzech nowych programów studyjnych (2 typu talk show i 1 typu dziennik), które w ocenie Zarządu znacząco urozmaicą ofertę kanału E-Sport TV.…

Czytaj dalej
Zakup udziałów w spółce z o.o.

17 września 2018 11:03Zakup udziałów w spółce z o.o.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, iż Emitent dokonał nabycia i opłacenia łącznie 90 udziałów w spółce Powszechna Agencja Handlowa-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka") za łączną cenę 990.000 złotych. Zakupione udziały stanowią 25,86% kapitału…

Czytaj dalej