Aktualności

Planowane nowe programy

25 września 2018 20:15Planowane nowe programy

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że z dniem 15 października 2018 roku Emitent zamierza uruchomić produkcję trzech nowych programów studyjnych (2 typu talk show i 1 typu dziennik), które w ocenie Zarządu znacząco urozmaicą ofertę kanału E-Sport TV.…

Czytaj dalej
Zakończenie subskrypcji akcji serii D

25 września 2018 20:15Zakończenie subskrypcji akcji serii D

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym przekazuje w załączeniu informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D.Podstawa prawna: § 4 ust.…

Czytaj dalej
Zakup udziałów w spółce z o.o.

17 września 2018 11:03Zakup udziałów w spółce z o.o.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, iż Emitent dokonał nabycia i opłacenia łącznie 90 udziałów w spółce Powszechna Agencja Handlowa-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka") za łączną cenę 990.000 złotych. Zakupione udziały stanowią 25,86% kapitału…

Czytaj dalej
Podpisanie umowy z Murator Expo Sp. z.o.o.

4 września 2018 11:05Podpisanie umowy z Murator Expo Sp. z.o.o.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 4.09.2018 r. spółka podpisała umowę z Murator Expo Sp. z.o.o (dalej: Murator), na transmisję finałów pierwszej edycji wydarzenia Games Clash Masters na antenie E-sport TV.…

Czytaj dalej
Podpisanie umowy z UPC Polska Sp. z.o.o.

26 lipca 2018 12:51Podpisanie umowy z UPC Polska Sp. z.o.o.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.07.2018 r. spółka podpisała umowę z UPC Polska Sp. z.o.o (dalej: UPC), na dosył sygnału kanału E-sport TV do Nielsen Audience Mesaurement. Powyższe wydarzenie w ocenie Emitenta, będzie równoznaczne z możliwością uruchomienia spotów reklamowych,…

Czytaj dalej
Treść uchwał podjętych na ZWZ Emitenta w dn. 30.06.2018

1 lipca 2018 13:23Treść uchwał podjętych na ZWZ Emitenta w dn. 30.06.2018

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2018 roku.Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Walne Zgromadzenie…

Czytaj dalej
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

19 czerwca 2018 13:25Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka, Emitent") informuje, że Spółka powzięła informację o rezygnacji Pana Waldemara Budzyńskiego z dniem 13 czerwca 2018 roku z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Budzyński złożył rezygnację z powodów osobistych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7…

Czytaj dalej
Badanie oglądalności kanału E-Sport

28 lutego 2018 12:16Badanie oglądalności kanału E-Sport

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2018 r. rozpocznie się badanie oglądalności kanału E-Sport prowadzone przez Nielsen Audience Mesaurement, wiodącą firmę specjalizującą się w telemetrycznych badaniach oglądalności. Zgodnie z posiadanymi…

Czytaj dalej
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

20 lutego 2018 09:58Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu…

Czytaj dalej
Witamy widzów Orange na kanale 129!

2 lutego 2018 09:54Witamy widzów Orange na kanale 129!

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Spółka", "Emitent" informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym rozpoczęła współpracę z kolejnym operatorem sieci kablowej w Polsce – ORANGE Polska. Współpraca będzie polegała na dystrybucji kanału E-SPORT, który będzie stanowił część szerszego projektu stając się integralną częścią kampanii…

Czytaj dalej