Aktualności

ASTRO: Raport okresowy za II kwartał 2020

14 sierpnia 2020 09:32ASTRO: Raport okresowy za II kwartał 2020

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za II kwartał 2020 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu…

Czytaj dalej
ASTRO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

5 sierpnia 2020 07:33ASTRO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział…

Czytaj dalej
ASTRO: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rok

4 sierpnia 2020 09:31ASTRO: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rok

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rokPodstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Rozpoczęcie rekrutacji osób na szkolenie do kanału News24

16 czerwca 2020 22:00ASTRO SA: Rozpoczęcie rekrutacji osób na szkolenie do kanału News24

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 15.06.2020 rozpoczęła nabór osób na szkolenie w zakresie przygotowywania do pracy przy nowopowstającym kanale NEWS24. Szkolenia będą prowadzone z dziedziń związanych stricte z pracą w telewizji tj: operatorka, montaż, dzwięk, realizacja, dziennikarstwo i odbywać się w lipcu i sierpniu. Rozpoczęcie naboru…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Nowy projekt telewizyjny Astro S.A.

17 marca 2020 23:00ASTRO SA: Nowy projekt telewizyjny Astro S.A.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że zarejestrowana została domena www.telewizjanews24.pl będąca wstępem do projektu społecznej telewizji newsowej. Wykorzystując doświadczenia ASTRO S.A. związane z prowadzeniem Superstacja opracowany został biznesplan i założenia projektu telewizji opartej w 100% na relacjach terenowych z Polski i świata. W…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Podpisanie umowy z Telewizją Polską S.A. na współprodukcję teleturnieju „Va banque”

15 marca 2020 23:00ASTRO SA: Podpisanie umowy z Telewizją Polską S.A. na współprodukcję…

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 16.03.2020 do Spółki wpłynęła istotna umowa podpisana z Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający"). Na podstawie wskazanej umowy Spółka będzie współproducentem teleturnieju Va Banque. Astro odpowiedzialne będzie za castingi i opiekę nad…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Bloki Sponsorskie oraz reklamy Premium na kanale E-sport TV

16 stycznia 2020 23:00ASTRO SA: Bloki Sponsorskie oraz reklamy Premium na kanale E-sport TV

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w połowie stycznia 2019 roku do ramówki programowej E-sport TV została wprowadzona możliwość emitowania bloków sponsorskich oraz reklam premium. TVN Media Sp. z.o.o (dalej: "Premium TV") w całości zajmie się…

Czytaj dalej
ASTRO: Raport okresowy za II kwartał

13 sierpnia 2019 22:00ASTRO: Raport okresowy za II kwartał

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za II kwartał 2019 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe…

Czytaj dalej
ASTRO: Wykup obligacji serii B i C

2 lipca 2019 22:00ASTRO: Wykup obligacji serii B i C

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii B i C, których termin zapadalności upływał odpowiednio w dniu 3 lipca 2019 roku oraz 30 września 2019 roku. Łączna wartość nominalna wykupionych obligacji wyniosła 3.008.000 zł. …

Czytaj dalej