14 sierpnia 2020 09:32ASTRO: Raport okresowy za II kwartał 2020Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Link do raportu:https://www.bankier.pl/wiadomosc/ASTRO-Raport-okresowy-za-II-kwartal-2020-7944512.html