Aktualności

Rozpoczęcie emisji reklam na kanale News24

13 kwietnia 2022 16:03Rozpoczęcie emisji reklam na kanale News24

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie _dalej: "Inwestor"_, Spółka realizuje kolejne cele związane z nadawaniem kanału News24. Spółka przeprowadziła testy związane z nadawaniem…

Czytaj dalej
Informacja o umowach dystrybucji kanału News24

2 kwietnia 2022 15:58Informacja o umowach dystrybucji kanału News24

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: "Inwestor"), Spółka realizuje kolejne cele związane z nadawaniem kanału News24 i zwiększaniem jego dystrybucji.…

Czytaj dalej
ASTRO SA (6/2022) Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej

28 lutego 2022 23:00ASTRO SA (6/2022) Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w…

Czytaj dalej
ASTRO SA (7/2022) Informacje o rozpoczęciu nadawania kanału News24

28 lutego 2022 23:00ASTRO SA (7/2022) Informacje o rozpoczęciu nadawania kanału News24

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do komunikatu ESPI 2/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. i 3/2022 z 1 lutego 2022 r., informuje, iż w dniu 1 marca 2022 roku Spółka rozpoczęła…

Czytaj dalej
ASTRO SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej i informacja o jej realizacji

22 lutego 2022 23:00ASTRO SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej i…

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", Spółka") informuje o zawarciu aneksu do Umowy Inwestycyjnej zawartej dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w…

Czytaj dalej
ASTRO SA (4/2022) Zawarcie umowy o ograniczeniu zbywalności akcji

3 lutego 2022 23:00ASTRO SA (4/2022) Zawarcie umowy o ograniczeniu zbywalności akcji

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu przez pana Ryszarda Krajewskiego (dalej "Akcjonariusz") umowy ograniczającej zbywalność części…

Czytaj dalej
ASTRO SA (3/2022) Informacje o uruchomieniu kanału News24

31 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (3/2022) Informacje o uruchomieniu kanału News24

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportu ESPI 2/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. dotyczącego uruchomienia stacji telewizyjnej News24, Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że Spółka rozpoczęła emisję techniczną kanału…

Czytaj dalej
ASTRO SA (2/2022) Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej i uruchomieniu kanału News24

27 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (2/2022) Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej i…

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w…

Czytaj dalej
ASTRO SA (1/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 28.12.2021 r.

3 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (1/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%…

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28…

Czytaj dalej
ASTRO SA (20/2021) Harmonogram uruchomienia kanału News24

30 listopada 2021 11:28ASTRO SA (20/2021) Harmonogram uruchomienia kanału News24

Raport bieżący 20/2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej…

Czytaj dalej