27 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (2/2022) Informacje o realizacji umowy inwestycyjnej i uruchomieniu kanału News24

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: "Inwestor"), o której Emitent informował komunikatem ESPI 18/2021 w dniu 23 listopada 2021 r., do dnia 27 stycznia 2022 r. Inwestor dokapitalizował Emitenta kwotą 1 000 000 zł (słownie: jeden milion) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.

W ramach uzyskanego finansowania Spółka nabyła nowoczesny sprzęt i urządzenia do rozpoczęcia nadawania kanału News24. W ramach uruchamianej stacji Emitent stworzył dwa studia telewizyjne - wirtualne studio oraz tradycyjne ze ścianami wizyjnymi - w dotychczasowym studio Spółki mieszczącym się przy ul. Inżynierskiej 4 w Warszawie. W ramach poniesionych nakładów inwestycyjnych Emitent nabył m.in. sześć zdalnie sterowanych kamer, wysokiej jakości ściany LED'owe, zabudowę profesjonalnego wirtualnego studia, serwery oraz inne urządzenia techniczne. W dniu 26 stycznia 2022 r. nastąpiła pełna integracja systemów i urządzeń technicznych w celu uruchomienia kanału do produkcji.

Dodatkowo Spółka zatrudniła niezbędny personel odpowiedzialny za aspekty techniczne, operatorskie, redakcyjne, wydawnicze oraz prezenterów telewizyjnych. Emitent zwiększył zatrudnienie i rozpoczął współpracę z ponad 60 nowymi współpracownikami i pracownikami.

W nawiązaniu do raportu ESPI 20/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. dotyczącego harmonogramu uruchomienia stacji telewizyjnej News24, Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Spółka, zarówno pod kątem technicznym jak i personalnym, jest gotowa do uruchomienia niniejszego kanału. Start emisji technicznej stacji planowany jest na 1 lutego 2022 r. o godzinie 7:00. W kolejnych tygodniach Spółka będzie systematycznie uruchamiała umowy z operatorami telewizyjnymi na nadawanie stacji News24, o czym będzie informować w kolejnych komunikatach bieżących.

Niniejsze informacje zostały uznane za istotne, gdyż w przyszłości mogą wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.