28 lutego 2022 23:00ASTRO SA (7/2022) Informacje o rozpoczęciu nadawania kanału News24

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do komunikatu ESPI 2/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. i 3/2022 z 1 lutego 2022 r., informuje, iż w dniu 1 marca 2022 roku Spółka rozpoczęła oficjalne nadawanie informacyjnego kanału News24. W ramach zawartych umów dystrybucyjnych, sygnał jest przekazywany do 50 operatorów, którzy mogą dostarczyć go do ponad 200 000 abonentów telewizyjnych.

Aktualnie trwa finalizowanie umów z kolejnymi operatorami telewizyjnymi na nadawanie stacji News24, aby mogli wprowadzić kanał News24 do swoich ofert dla abonentów. Informacje o zawartych umowach będą przekazywane w kolejnych komunikatach bieżących. Dystrybutorem treści kanału News24 jest firma Delegata, która wcześniej z sukcesem wprowadzała na rynek między innymi takie polskie kanały jak: ESKA.TV, POLO.TV, Fokus.TV, Vox Music.TV, Hip Hop.TV, Nova.TV, 8TV, Metro.TV, WP.TV.

Niniejsze informacje zostały uznane za istotne, gdyż w przyszłości mogą wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.