30 listopada 2021 11:28ASTRO SA (20/2021) Harmonogram uruchomienia kanału News24

Raport bieżący 20/2021


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym 18/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. został zaktualizowany harmonogram uruchomienia nowej stacji telewizyjnej.

W związku z powyższym Spółka przedstawia następujące kroki podejmowane w kierunku realizacji zamierzonego celu:

1. aktualnie trwa kompletowanie zespołu redakcyjnego, który rozpocznie prace pod nadzorem powołanego Redaktora Naczelnego,

2. Spółka oczekuje na dostawy zakupionego dodatkowego sprzętu w celu uzupełnienia zaplecza technicznego stacji,

3. uruchomienie produkcji kanału News24 nastąpi do 31 stycznia 2022 r., który następnie stopniowo będzie udostępniany użytkownikom przez operatorów sieci kablowych.