2 kwietnia 2022 15:58Informacja o umowach dystrybucji kanału News24

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: "Inwestor"), Spółka realizuje kolejne cele związane z nadawaniem kanału News24 i zwiększaniem jego dystrybucji.

Zgodnie z informacją zawartą w komunikacie ESPI 7/2022, kanał telewizyjny News24 nadawany jest od 1 marca 2022 roku i stale powiększa swój zasięg techniczny. Dystrybutor kanału News24, firma Delegata podpisuje w imieniu kanału kolejne umowy z operatorami, których łącznie na dzień publikacji raportu jest ok. 70, wśród których są dwa największe serwisy OTT/ VOD tj. WP Pilot oraz CDA.

Podpisane zostały także umowy z kluczowymi operatorami punktów wymiany ruchu, dzięki czemu każdy operator w Polsce zaraz po podpisaniu umowy, może niezwłocznie pobrać stamtąd sygnał i włączyć kanał dla swoich abonentów. Włączenie sygnału w najbliższych dniach zapowiedział także PLAY, który wkrótce przejmie UPC, oraz sieć kablowa Toya, co pozwoli na podwojenie obecnego zasięgu technicznego. Równolegle prowadzone są zaawansowane rozmowy z największymi operatorami na rynku polskim takimi jak: Orange, Vectra i Inea.

Spółka informuje również, że rozpoczęła rozmowy z Inwestorem na temat strategii, zwiększenia dystrybucji i komercjalizacji pozostałych kanałów, na które Spółka posiada koncesje tj. kanał 13 oraz e-sport.

Niniejsze informacje zostały uznane za istotne, gdyż w przyszłości mogą wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.