13 kwietnia 2022 16:03Rozpoczęcie emisji reklam na kanale News24

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, iż zgodnie z umową inwestycyjną zawartą dnia 22 listopada 2021 r. z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie _dalej: "Inwestor"_, Spółka realizuje kolejne cele związane z nadawaniem kanału News24. Spółka przeprowadziła testy związane z nadawaniem reklam w dniach 7 i 8 kwietnia 2022 r., a 9 kwietnia 2022 roku kanał News24 rozpoczął emisję reklam dostarczanych przez biuro reklamy TVN Media sp. z o.o.

Niniejsze informacje zostały uznane za istotne, gdyż w przyszłości mogą wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.