31 stycznia 2021 23:00ASTRO SA (1/2021) ASTRO: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Raport Bieżący nr 1/2021


Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.

• raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r.

• raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.

• raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

• raport roczny za rok obrotowy 2020 – 31 maja 2021 r.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.