Aktualności

ASTRO SA (15/2021) Rozmowy z potencjalnym inwestorem

24 października 2021 22:00ASTRO SA (15/2021) Rozmowy z potencjalnym inwestorem

Raport bieżący 15/2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej…

Czytaj dalej
ASTRO SA (14/2021) Wyjaśnienie powodów opóźnienia w uruchomieniu kanału News24

12 września 2021 22:00ASTRO SA (14/2021) Wyjaśnienie powodów opóźnienia w uruchomieniu…

Raport bieżący 14/2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej…

Czytaj dalej
ASTRO SA (13/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021

11 sierpnia 2021 22:00ASTRO SA (13/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021

Raport Kwartalny nr 13/2021Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za II kwartał 2021 roku. …

Czytaj dalej
ASTRO SA (12/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

9 sierpnia 2021 22:00ASTRO SA (12/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

Raport Bieżący nr 12/2021Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za II…

Czytaj dalej
ASTRO SA (13/2021) Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii D

9 sierpnia 2021 22:00ASTRO SA (13/2021) Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii D

Raport bieżący 13/2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że odbyło się Zgromadzenie…

Czytaj dalej
ASTRO SA (11/2021) Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję

4 sierpnia 2021 22:00ASTRO SA (11/2021) Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję

Raport Bieżący nr 11/2021Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Ryszarda…

Czytaj dalej
ASTRO SA (12/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 21.07.2021 r.

21 lipca 2021 22:00ASTRO SA (12/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%…

Raport bieżący 12/2021Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie…

Czytaj dalej
ASTRO SA (10/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZ Emitenta w dn. 21.07.2021

21 lipca 2021 22:00ASTRO SA (10/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZ Emitenta w dn.…

Raport Bieżący nr 10/2021Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,…

Czytaj dalej
ASTRO SA (9/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

24 czerwca 2021 21:58ASTRO SA (9/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Raport Bieżący nr 9/2021Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy…

Czytaj dalej
ASTRO SA (10/2021) Objęcie udziałów w spółce News 12 Sp. z o.o.

7 czerwca 2021 22:00ASTRO SA (10/2021) Objęcie udziałów w spółce News 12 Sp. z o.o.

Raport bieżący 10/2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie…

Czytaj dalej