18 listopada 2021 11:36ASTRO SA (16/2021) Wycofanie z objęcia udziałów News12 Sp. z o.o.

Raport bieżący 16/2021


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu nr 10/2021 z dn. 8.06.2021 r. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ( "Emitent") informuje, iż w toku rozmów prowadzonych z potencjalnym inwestorem finansowym uzgodniono, że działalność nowej stacji telewizyjnej News 24 będzie prowadzona bezpośrednio przez Emitenta. W rezultacie Zarząd Astro S.A. podjął decyzję o wycofaniu się z objęcia udziałów w spółce News 12 Sp. z o.o. W związku z powyższym wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w tej spółce został wycofany z KRS.