15 listopada 2021 11:36ASTRO SA (16/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku

Raport Kwartalny nr 16/2021


Zarząd Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.