23 listopada 2021 11:31ASTRO SA (19/2021) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 19/2021


Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu 4 dotychczasowych i powołaniu 5 nowych Członków Rady Nadzorczej. Z Rady Nadzorczej odwołano:

1. Pani Maria Góralska

2. Pan Wiesław Jasiński

3. Pan Grzegorz Molewski

4. Pan Andrzej Ostrowski

Jednocześnie w skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

1. Pani Anna Garwolińska

2. Pani Ewelina Kachniarz

3. Pan Jan Dworak

4. Pan Kamil Bilecki

5. Pan Andrzej Krajewski

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymane życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej.

Powyższe zmiany związane są z zawartą umową inwestycyjną, o której Spółka informowała w poprzednim raporcie bieżącym i stanowią realizację uzgodnienia dotyczącego uprawnienia osobistego dla nowego inwestora do powoływania 3 Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".