24 października 2021 22:00ASTRO SA (15/2021) Rozmowy z potencjalnym inwestorem

Raport bieżący 15/2021


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż prowadzi rozmowy z potencjalnym inwestorem finansowym, który zainteresowany jest długoterminową inwestycją w Spółkę. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami miałoby to nastąpić w drodze objęcia przez inwestora nowych akcji, które wyemitowane zostaną w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Pozyskane w ten sposób środki Spółka planuje przeznaczyć na rozwój kanału News24, co w ocenie Zarządu może przyczynić się do zdecydowanego rozwoju Spółki i w efekcie istotnej poprawy sytuacji gospodarczej i majątkowej Emitenta.