10 listopada 2021 11:38ASTRO SA (15/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport Bieżący nr 15/2021


Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 listopada 2021 r. Spółka zawarła umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect ze spółką Best Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Umowa). Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Umowa dotyczy wykonania obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, nałożonego przez Zarząd Giełdy Uchwałą 975/2021.

Autoryzowany Doradca na mocy Umowy będzie współdziałać z Emitentem m.in. przy wypełnianiu przez Emitenta obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.