12 września 2021 22:00ASTRO SA (14/2021) Wyjaśnienie powodów opóźnienia w uruchomieniu kanału News24

Raport bieżący 14/2021


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") niniejszym pragnie wyjaśnić przyczyny opóźnienia w uruchomieniu nowego kanału informacyjnego News24. Zgodnie z pierwotnymi założeniami nowy kanał miał zostać uruchomiony w dniu 1 września 2021 roku. Zarząd Emitenta, przygotowując wszelkie niezbędne do tego formalności, jeszcze w czerwcu br. dokonał m.in. zmian w treści umowy spółki News12 Sp. z o.o., w ramach której ma zostać uruchomiony kanał News24. Zmiany umowy obejmowały takie kluczowe kwestie jak: nazwa spółki (nowa nazwa to News24), wysokość kapitału zakładowego (podwyższenie o 1 milion złotych) oraz zakres jej działalności. Następnie dokonane zmiany zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego w celu uwidocznienia ich w Rejestrze Przedsiębiorców.

Niestety do dnia dzisiejszego wspomniane zmiany nie zostały przez Sąd zarejestrowane, co w praktyce oznacza, że nowe zapisy umowy spółki nie weszły jeszcze w życie. To z kolei prowadzi do sytuacji, w której spółka News24 nie może rozpocząć prowadzenia planowanej działalności, tj. nie ma formalnie możliwości uruchomienia nowego kanału. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Emitent nie ma wpływu na czas, w jakim wnioskowane zmiany zostaną uwidocznione w Rejestrze Przedsiębiorców. Zarząd jednocześnie informuje, że dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zarejestrowaniu wymaganych zmian nastąpiło uruchomienie przygotowywanego kanału informacyjnego.