Aktualności

ASTRO SA (1/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 28.12.2021 r.

3 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (1/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%…

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28…

Czytaj dalej
ASTRO SA (22/2021) Treść uchwał podjętych na NWZ Emitenta w dn. 28.12.2021 r.

28 grudnia 2021 23:00ASTRO SA (22/2021) Treść uchwał podjętych na NWZ Emitenta w dn.…

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2021 roku. Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z…

Czytaj dalej
ASTRO SA (21/2021) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii B, C i D na rynek NewConnect

22 grudnia 2021 23:00ASTRO SA (21/2021) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii B, C…

Raport Bieżący nr 21/2021Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.…

Czytaj dalej
Relacje Inwestorskie

7 grudnia 2021 18:33Relacje Inwestorskie

Dbając o wyjątkowe relacje z Akcjonariuszami naszej Spółki stworzyliśmy adres mailowy relacje@astrosa.plZapraszamy do kontaktu.

Czytaj dalej
ASTRO SA (20/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A.

1 grudnia 2021 23:00ASTRO SA (20/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia…

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych…

Czytaj dalej
ASTRO SA (20/2021) Harmonogram uruchomienia kanału News24

30 listopada 2021 11:28ASTRO SA (20/2021) Harmonogram uruchomienia kanału News24

Raport bieżący 20/2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej…

Czytaj dalej
ASTRO SA (19/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 22.11.2021 r.

29 listopada 2021 11:29ASTRO SA (19/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%…

Raport bieżący 19/2021Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie…

Czytaj dalej
ASTRO SA (17/2021) Treść uchwał podjętych na NWZ Emitenta w dn. 22.11.2021 r.

23 listopada 2021 11:34ASTRO SA (17/2021) Treść uchwał podjętych na NWZ Emitenta w dn.…

Raport Bieżący nr 17/2021Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym…

Czytaj dalej
ASTRO SA (19/2021) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

23 listopada 2021 11:31ASTRO SA (19/2021) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 19/2021Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło…

Czytaj dalej
ASTRO SA (18/2021) Zawarcie umowy inwestycyjnej

23 listopada 2021 11:31ASTRO SA (18/2021) Zawarcie umowy inwestycyjnej

Raport bieżący 18/2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie…

Czytaj dalej