13 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (3/2022) Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 1/2022 z dnia 12.01.2022 r., w załączeniu przekazuje życiorys nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".