29 listopada 2021 11:29ASTRO SA (19/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 22.11.2021 r.

Raport bieżący 19/2021


Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 listopada 2021 roku w Warszawie:

1) RK Productions sp. z o.o. - posiadająca 21.230.751 akcji, z których przysługiwało 21.230.751 głosów, stanowiących 75,60% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 57,21% w ogólnej liczbie głosów;

2) Ryszard Krajewski - posiadający 6.698.372 akcji, z których przysługiwało 6.698.372 głosów, stanowiących 23,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 18,05% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji w Spółce wynosi 37.110.592, z których przysługuje 37.110.592 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.