11 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (1/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu 1 dotychczasowego i powołaniu 1 nowego Członka Rady Nadzorczej. Z Rady Nadzorczej odwołano:

1. Pani Anna Garwolińska

Jednocześnie w skład Rady Nadzorczej powołano:

1. Pan Wojciech Szymczak

Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Spółkę.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".