28 grudnia 2021 23:00ASTRO SA (22/2021) Treść uchwał podjętych na NWZ Emitenta w dn. 28.12.2021 r.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2021 roku.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od głosowania nad żadną uchwałą, nie zgłoszono także żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".