Aktualności

ASTRO SA: Przydział obligacji serii D

28 czerwca 2019 22:00ASTRO SA: Przydział obligacji serii D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 w sprawie emisji obligacji zwykłych imiennych serii D, Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii D.Zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki emisja obligacji doszła do skutku i…

Czytaj dalej
ASTRO: Emisja obligacji serii E

28 czerwca 2019 22:00ASTRO: Emisja obligacji serii E

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 1.500 (jeden tysiąc pięćset) obligacji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Obligacje będą miały postać dokumentu. …

Czytaj dalej
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

25 czerwca 2019 09:54Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art.…

Czytaj dalej
ASTRO: Odwołanie ZWZ Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

24 czerwca 2019 22:00ASTRO: Odwołanie ZWZ Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

Zarząd Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r. (raport bieżący nr 6/2019 z dnia 31 maja 2019 roku).Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Astro S.A. nominacja do nagrody „Symbol 2019”

3 czerwca 2019 22:00ASTRO SA: Astro S.A. nominacja do nagrody „Symbol 2019”

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, Spółka została nominowana do nagrody „Symbol 2019 w kategorii Nowoczesne Technologie”. Symbol to ogólnopolski medialny program promocyjny…

Czytaj dalej
ASTRO: Raport roczny za 2018 rok

30 maja 2019 22:00ASTRO: Raport roczny za 2018 rok

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport roczny za 2018 rok wraz z załącznikami w postaci sprawozdania finansowego za 2018 rok, a także opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania oraz raportu z badania.Podstawa…

Czytaj dalej
ASTRO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

30 maja 2019 22:00ASTRO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Oglądalność kanału E-sport kwiecień 2019

21 maja 2019 22:00ASTRO SA: Oglądalność kanału E-sport kwiecień 2019

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że oglądalność kanału E-sport TV w kwietniu 2019 wzrosła o 14,5% w porównaniu z marcem 2019r. Kanał E-sport TV w kwietniu obejrzało 1 698 841 osób. …

Czytaj dalej
ASTRO SA: Przychody kanału E-sport TV 2018/2019

20 maja 2019 22:00ASTRO SA: Przychody kanału E-sport TV 2018/2019

przekazuje do publicznej wiadomości, że przychody z tytułu reklam kanału E-sport TV w 1 kwartale 2019 wzrosła o 37,9% w porównaniu z 4 kwartałem 2018. W ocenie Emitenta wzrosty spowodowane są ciągłym wzrostem oglądalności kanału E-sport TV.

Czytaj dalej
ASTRO SA: Oglądalność kanału E-sport TV 2018/2019

19 maja 2019 22:00ASTRO SA: Oglądalność kanału E-sport TV 2018/2019

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że oglądalność kanału E-sport TV w 1 kwartale 2019 wzrosła o 305% w porównaniu z 4 kwartałem 2018. Kanał E-sport TV w pierwszym kwartale 2019 roku obejrzało ponad 5 288 888 osób. …

Czytaj dalej