28 czerwca 2019 22:00ASTRO SA: Przydział obligacji serii D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 w sprawie emisji obligacji zwykłych imiennych serii D, Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii D.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki emisja obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 2.950 (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz o łącznej wartości emisyjnej 2.950.000 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).