30 lipca 2020 10:43ASTRO: Raport roczny za 2019 rokASTRO: Raport roczny za 2019 rok

publikacja
2020-06-30 23:55
Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport roczny za 2019 rok wraz z załącznikiem w postaci sprawozdania finansowego za 2019 rok. Jednocześnie Spółka informuje, iż opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania oraz raport z badania przekaże do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich uzyskaniu od biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Link do plików: https://www.bankier.pl/wiadomosc/ASTRO-Raport-roczny-za-2019-rok-7916515.html