Aktualności

ASTRO SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020

14 lutego 2021 23:00ASTRO SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020

Raport Kwartalny nr 2/2021Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2020 roku. …

Czytaj dalej
SONKA SA (1/2021) Zawarcie umowy ramowej na stworzenie gry Clumsy Rush X Astro Bears Spinoff na konsolę Nintendo Switch

7 lutego 2021 23:00SONKA SA (1/2021) Zawarcie umowy ramowej na stworzenie gry Clumsy…

Raport bieżący 1/2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki SONKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako:…

Czytaj dalej
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1.03.2021

3 lutego 2021 08:52Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1.03.2021

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego…

Czytaj dalej
ASTRO SA (3/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1.03.2021

1 lutego 2021 23:00ASTRO SA (3/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na…

Raport bieżący z plikiem 3/2021Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd…

Czytaj dalej
ASTRO SA (2/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1.03.2021

1 lutego 2021 23:00ASTRO SA (2/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na…

Raport bieżący z plikiem 2/2021Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul.…

Czytaj dalej
ASTRO SA (1/2021) ASTRO: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

31 stycznia 2021 23:00ASTRO SA (1/2021) ASTRO: Harmonogram publikacji raportów okresowych…

Raport Bieżący nr 1/2021Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. …

Czytaj dalej
ASTRO SA (1/2011) Piąte wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

31 stycznia 2021 23:00ASTRO SA (1/2011) Piąte wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do…

Raport bieżący 1/2011Postawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") wzywa wszystkich…

Czytaj dalej
ASTRO SA (6/2020) Podpisanie umowy z Telewizja Polska S. A.

8 grudnia 2020 23:00ASTRO SA (6/2020) Podpisanie umowy z Telewizja Polska S. A.

Raport bieżący 6/2020Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

29 października 2020 23:00ASTRO SA: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia…

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.Dokumenty należy składać…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Drugie wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

30 września 2020 22:00ASTRO SA: Drugie wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia…

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.Dokumenty należy składać…

Czytaj dalej