Aktualności

ASTRO SA (3/2021) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku

21 lutego 2021 23:00ASTRO SA (3/2021) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku

Raport Kwartalny nr 3/2021Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje korektę raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku. Korekta polega na zmianie części danych…

Czytaj dalej
ASTRO SA (6/2021) Uzyskanie koncesji na kanał "NEWS 24"

18 lutego 2021 23:00ASTRO SA (6/2021) Uzyskanie koncesji na kanał "NEWS 24"

Raport bieżący 6/2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie…

Czytaj dalej
ASTRO SA (5/2021) Uzyskanie koncesji na kanał "13"

18 lutego 2021 23:00ASTRO SA (5/2021) Uzyskanie koncesji na kanał "13"

Raport bieżący 5/2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie…

Czytaj dalej
ASTRO SA (4/2021) Uzyskanie koncesji na kanał "E-Sport"

18 lutego 2021 23:00ASTRO SA (4/2021) Uzyskanie koncesji na kanał "E-Sport"

Raport bieżący 4/2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie…

Czytaj dalej
ASTRO SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020

14 lutego 2021 23:00ASTRO SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020

Raport Kwartalny nr 2/2021Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2020 roku. …

Czytaj dalej
SONKA SA (1/2021) Zawarcie umowy ramowej na stworzenie gry Clumsy Rush X Astro Bears Spinoff na konsolę Nintendo Switch

7 lutego 2021 23:00SONKA SA (1/2021) Zawarcie umowy ramowej na stworzenie gry Clumsy…

Raport bieżący 1/2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki SONKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako:…

Czytaj dalej
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1.03.2021

3 lutego 2021 08:52Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1.03.2021

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego…

Czytaj dalej
ASTRO SA (3/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1.03.2021

1 lutego 2021 23:00ASTRO SA (3/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na…

Raport bieżący z plikiem 3/2021Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd…

Czytaj dalej
ASTRO SA (2/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1.03.2021

1 lutego 2021 23:00ASTRO SA (2/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na…

Raport bieżący z plikiem 2/2021Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul.…

Czytaj dalej
ASTRO SA (1/2021) ASTRO: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

31 stycznia 2021 23:00ASTRO SA (1/2021) ASTRO: Harmonogram publikacji raportów okresowych…

Raport Bieżący nr 1/2021Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. …

Czytaj dalej