7 lutego 2021 23:00SONKA SA (1/2021) Zawarcie umowy ramowej na stworzenie gry Clumsy Rush X Astro Bears Spinoff na konsolę Nintendo Switch

Raport bieżący 1/2021


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki SONKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8. lutego 2021 roku powziął informację o zawarciu umowy z RedDeerGames sp. z o.o. (dalej jako: RedDeerGames), której przedmiotem jest współpraca w zakresie stworzenia gry "Clumsy Rush X Astro Bears Spinoff", (dalej jako: Gra) w wersji na konsole Nintendo Switch.

Na podstawie zawartej umowy RedDeerGames zobowiązana jest do stworzenia Gry, natomiast Spółka odpowiedzialna jest za wydanie oraz m. in. za prowadzenie działań marketingowych. Autorskie prawa majątkowe do Gry przysługiwać będą RedDeerGames, które w całości pokryje koszty produkcji Gry.

RedDeerGames to niezależne studio deweloperskie, obecne na rynku gier od Q4 2018 r., specjalizujące się̨ w zakresie produkcji i dystrybucji niskobudżetowych i wysokomarżowych gier własnych oraz tytułów innych producentów. Studio zobowiązane jest do stworzenia gry "Clumsy Rush X Astro Bears Spinoff" wykorzystując assety (aktywa), ze swojej najbardziej dochodowej gry - "Clumsy Rush" i połączenia ich z elementami gry "Astro Bears".

Premiera Gry planowana jest na drugi kwartał 2021 roku.

Z tytułu realizacji umowy Spółce przysługuje określony w umowie procent zysku netto uzyskanego z tytułu sprzedaży Gry, tj. dochód osiągnięty ze sprzedaży Gry pomniejszony o opłaty dystrybucyjne. Umowa została zawarta na czas oznaczony obejmujący okres od dnia zawarcia umowy do dnia dostarczenia Gry oraz okres 5 lat licencji.

Wysokość wynagrodzenia Emitenta z przedmiotowej umowy, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment zawarcia przedmiotowej umowy jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno przewidzieć.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.