14 lutego 2021 23:00ASTRO SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020

Raport Kwartalny nr 2/2021


Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".