7 marca 2021 23:00ASTRO SA (8/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 1.03.2021 r.

Raport bieżący 8/2021


Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 1 marca 2021 roku w Warszawie:

1) RK Productions Sp. z o.o. - posiadająca 20.230.751 akcji, z których przysługiwało 20.230.751 głosów, stanowiących 75,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 54,51% w ogólnej liczbie głosów;

2) Ryszard Krajewski- posiadający 6.698.372 akcji, z których przysługiwało 6.698.372 głosów, stanowiących 24,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 18,05% w ogólnej liczbie głosów;