26 kwietnia 2021 22:00SONKA SA (2/2021) Ustalenie daty premiery i ceny gry Astro Bears na rynku azjatyckim

Raport bieżący 2/2021


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 17/2020 z dnia 11. grudnia 2020 r. dotyczącego zawarcia umowy wydawniczej dot. gry Astro Bears na rynku azjatyckim (dalej jako: Gra), Zarząd Spółki SONKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że powziął informację ustaleniu daty premiery i ceny Gry od Radianity Publishing Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze (dalej jako: Partner).

Gra zostanie wydana przez Partnera pod marką Leoful na platformie Nintendo Switch na rynku azjatyckim 6. maja 2021 roku, w cenie 50 HKD / 700 YEN. Emitent w zamian za udzielenie licencji wydawniczej otrzyma określony w umowie, większościowy procent przychodu ze sprzedaży Gry. Dodatek Non-Bears DLC do gry (http://sonkagames.com/games/astro-bears-dlc/) przeszedł już certyfikację Nintendo, ale zostanie wydany w Q3 2021.

Na dzień sporządzenia raportu, seria Astro Bears na rynkach europejskim i amerykańskim trafiła łącznie do ponad 400 000 graczy. Emitent przygotowuje drugą część gry, z planowaną datą premiery na Q4 2021 oraz produkty poboczne dla marki, tj. grę mobilną, planszową czy akcesoria dla graczy z podobniznami postaci z Gry.

Więcej informacji o grze dostępne jest na http://sonkagames.com/games/astro-bears/ oraz https://leoful.com/astro-bears-en/.

Wysokość wynagrodzenia Emitenta z tytułu sprzedaży Gry, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment publikacji raportu jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno przewidzieć.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.