28 lutego 2021 23:00ASTRO SA (7/2021) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący 7/2021


Postawa prawna: Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu 1 marca 2021 roku w Warszawie:

1) RK Productions Sp. z o.o. - posiadająca 21.230.751 akcji, z których przysługuje 21.230.751 głosów, stanowiących 57,21% w ogólnej liczbie głosów;

2) Solser Management Limited - posiadająca 655.000 akcji, z których przysługuje 655.000 głosów, stanowiących 1,77% w ogólnej liczbie głosów

3) Ryszard Krajewski - posiadający 6.698.372 akcji, z których przysługuje 6.698.372 głosów, stanowiących 18,05% w ogólnej liczbie głosów;

4) Marlena Udziela-Grzybacz - posiadająca 1.650.000 akcji, z których przysługuje 1.650.000 głosów, stanowiących 4,45% w ogólnej liczbie głosów;

5) Adam Udziela - posiadający 1.650.000 akcji, z których przysługuje 1.650.000 głosów, stanowiących 4,45% w ogólnej liczbie głosów;