18 lutego 2021 23:00ASTRO SA (4/2021) Uzyskanie koncesji na kanał "E-Sport"

Raport bieżący 4/2021


Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zawiadamia, iż powziął informację o udzieleniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą "E-SPORT".