21 lutego 2021 23:00ASTRO SA (3/2021) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku

Raport Kwartalny nr 3/2021


Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje korektę raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku. Korekta polega na zmianie części danych finansowych, które zostały w pierwotnym raporcie błędnie wskazane.