Aktualności

Rozpoczęcie nadawania kanału E-SPORT.

1 marca 2017 17:06Rozpoczęcie nadawania kanału E-SPORT.

Dnia 1 marca o godzinie 18:00 rozpoczęło się nadawanie docelowego sygnału telewizji E-SPORT. Uruchomiona została także nowa strona telewizji www.esptv.pl, gdzie znaleźć można EPG oraz informacje o programach.

Czytaj dalej
Nabycie ekskluzywnych praw do transmisji turniejów DreamHack w 2017 roku

14 lutego 2017 15:19Nabycie ekskluzywnych praw do transmisji turniejów DreamHack w 2017…

Zarząd spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa, na mocy której Spółka zakupiła ekskluzywną licencję na transmisję w polskiej telewizji wszystkich turniejów DreamHack, które odbędą się w 2017 roku.Emitent wyprodukuje polską wersję zawierającą komentarz oraz wyemituje wspomniane…

Czytaj dalej
Raport okresowy za III kwartał 2016

6 lutego 2017 16:55Raport okresowy za III kwartał 2016

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za III kwartał 2016 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe…

Czytaj dalej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

31 stycznia 2017 15:26Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku.Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:- raport okresowy za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku-…

Czytaj dalej
Rusza sygnał testowy kanału E-Sport

1 grudnia 2016 16:14Rusza sygnał testowy kanału E-Sport

Z dniem 1 grudnia 2016 roku ruszył sygnał testowy kanału E-SPORT możliwy do odbioru poprzez Evio oraz SGT oraz nadaje 16 godzin przykładowych treści, które znajdą się we właściwej ramówce wraz ze startem właściwego sygnału w pierwszym kwartale 2017 roku aby dotrzeć do jeszcze większej ilości polskich fanów fenomenu jakim są sporty elektroniczne oraz gry w Polsce.Dostępność telewizji…

Czytaj dalej
Rozpoczęcie współpracy przy tworzeniu nowego kanału telewizyjnego "e-sport"

17 listopada 2016 16:47Rozpoczęcie współpracy przy tworzeniu nowego kanału telewizyjnego…

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Spółka rozpoczyna współpracę z Grupą Gamerock S.A. - organizatorem turniejów oraz agencją e-sportową. W ramach tej współpracy powstanie pierwszy w Polsce kanał telewizyjny E-SPORT. Będzie on transmitował rozgrywki e-sportowe oraz materiały pochodzące z gier wideo przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.Głównym…

Czytaj dalej
Walne Zgromadzenie

2 listopada 2016 16:49Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje…

Czytaj dalej
Rada Nadzorcza Astro S.A.

11 października 2016 15:48Rada Nadzorcza Astro S.A.

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się od pięciu do ośmiu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na okres 2 – letniej kadencji. Zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu Spółki pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powołana została uchwałą przekształceniową Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. uchwałą podjętą w…

Czytaj dalej