9 marca 2017 12:00Powiadomienie o transakcji na akcjach Astro S.A.


Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent")
informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło powiadomienie od
spółki News12 Sp. z o.o. - podmiotu blisko związanego z Prezesem Zarządu
 Astro S.A. - dotyczące sprzedaży akcji Emitenta. W załączeniu Zarząd
przekazuje otrzymane zawiadomienie.Załączniki