19 kwietnia 2017 09:45Rozpoczęcie współpracy z Vectra S.A.


Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka",
"Emitent") informuje, iż Spółka rozpoczęła współpracę z drugim co do
wielkości operatorem sieci kablowej w Polsce - Vectra S.A. Współpraca
będzie polegała przede wszystkim na dystrybucji kanału E-SPORT, który
będzie dostępny w ofercie Vectra S.A. od dnia jutrzejszego. Dodatkowo
umowa, która została zawarta na okres 5 lat, obejmuje prowadzenie
szeregu wspólnych akcji promocyjnych.Powyższe wydarzenie w ocenie Emitenta będzie mieć istotny wpływ na
sytuację majątkową Spółki, gdyż jest kolejnym krokiem przybliżającym
Astro S.A. do komercjalizacji kanału E-SPORT. Dzięki rozpoczętej
współpracy zasięg techniczny kanału E-SPORT wzrośnie o kolejne kilkaset
tysięcy abonentów, co zdecydowanie zwiększy szanse Emitenta na
rozpoczęcie sprzedaży czasu reklamowego wśród brokerów reklamowych.Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (MAR –
informacje poufne).