13 kwietnia 2017 07:30Podpisanie istotnej umowy


Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka",
"Emitent") informuje, iż Spółka rozpoczęła współpracę z Multimedia
Polska S.A. polegającą na dystrybucji kanału E-SPORT, który będzie
dostępny w ofercie Multimedia Polska od dnia dzisiejszego.Powyższe wydarzenie w ocenie Emitenta będzie mieć istotny wpływ na
sytuację majątkową Spółki z uwagi na fakt, iż przybliża to Astro S.A. do
komercjalizacji kanału E-SPORT.

Dzięki rozpoczętej współpracy zasięg techniczny uruchomionego w marcu
b.r. kanału wzrośnie o kilkaset tysięcy abonentów. Spółka prowadzi
negocjacje warunków biznesowych z innymi sieciami kablowymi oraz
platformami satelitarnymi. Zawarcie kolejnych umów pozwoli na
rozpoczęcie sprzedaży czasu reklamowego wśród brokerów reklamowych.