16 stycznia 2020 23:00ASTRO SA: Bloki Sponsorskie oraz reklamy Premium na kanale E-sport TV

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w połowie stycznia 2019 roku do ramówki programowej E-sport TV została wprowadzona możliwość emitowania bloków sponsorskich oraz reklam premium. TVN Media Sp. z.o.o (dalej: "Premium TV") w całości zajmie się obsługą ww. nowych funkcjonalności.

W ocenie Emitenta wprowadzenie ww. rozszerzeń będzie równoznaczne ze zwiększeniem uzyskiwania przychodów przez Emitenta z działalności kanału E-sport TV.