10 marca 2019 23:00ASTRO: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) niniejszym informuje, że powziął informację o rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, a także pozostałych zmian statutu Spółki.

W załączeniu Zarząd przekazuje aktualną jednolitą treść statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".