25 września 2018 20:15Planowane nowe programy


Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że z dniem 15 października 2018 roku Emitent zamierza uruchomić produkcję trzech nowych programów studyjnych (2 typu talk show i 1 typu dziennik), które w ocenie Zarządu znacząco urozmaicą ofertę kanału E-Sport TV.

Spółka, wzorem europejskich kanałów e-sportowych, zapraszać będzie do programów zarówno zawodników, trenerów i komentatorów, jak i reprezentantów biznesu funkcjonującego wokół e-sportu.