21 stycznia 2019 23:00ASTRO SA: Prowadzenie rozmów z Ginx TV LTD.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że Spółka prowadzi rozmowy z Ginx TV LTD. (dalej: Ginx) na temat potencjalnej współpracy. Ginx jest międzynarodowym kanałem telewizyjnym poświęconym treściom e-sportowych, który dostępny jest w 50 krajach i dociera do ponad 51 miliona gospodarstw domowych.
Powyższe wydarzenie w ocenie Emitenta może mieć istotny wpływ na rozwój kanału E-sport TV.