29 stycznia 2019 23:00ASTRO: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy za IV kwartał 2018 roku - 14 lutego 2019 roku
- raport okresowy za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku
- raport okresowy za II kwartał 2019 roku - 14 sierpnia 2019 roku
- raport okresowy za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 roku

oraz

- raport roczny za rok 2018 - 31 maja 2019 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.