9 lutego 2022 23:00ASTRO SA (5/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.