30 stycznia 2022 23:00ASTRO SA (4/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd spółki Astro S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2022 będą publikowane w następujących terminach:

• Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku - 10 lutego 2022 r.

• Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku - 12 maja 2022 r.

• Raport roczny za rok 2021 – 27 maja 2022 r.

• Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku - 11 sierpnia 2022 r.

• Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku - 9 listopada 2022 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".