Aktualności

ASTRO SA (1/2011) Piąte wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

31 stycznia 2021 23:00ASTRO SA (1/2011) Piąte wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do…

Raport bieżący 1/2011Postawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") wzywa wszystkich…

Czytaj dalej
ASTRO SA (6/2020) Podpisanie umowy z Telewizja Polska S. A.

8 grudnia 2020 23:00ASTRO SA (6/2020) Podpisanie umowy z Telewizja Polska S. A.

Raport bieżący 6/2020Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

29 października 2020 23:00ASTRO SA: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia…

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.Dokumenty należy składać…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Drugie wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki

30 września 2020 22:00ASTRO SA: Drugie wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia…

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki, do złożenia dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.Dokumenty należy składać…

Czytaj dalej
ASTRO: Raport okresowy za II kwartał 2020

14 sierpnia 2020 09:32ASTRO: Raport okresowy za II kwartał 2020

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy za II kwartał 2020 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu…

Czytaj dalej
ASTRO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

5 sierpnia 2020 07:33ASTRO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział…

Czytaj dalej
ASTRO: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rok

4 sierpnia 2020 09:31ASTRO: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rok

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rokPodstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Rozpoczęcie rekrutacji osób na szkolenie do kanału News24

16 czerwca 2020 22:00ASTRO SA: Rozpoczęcie rekrutacji osób na szkolenie do kanału News24

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 15.06.2020 rozpoczęła nabór osób na szkolenie w zakresie przygotowywania do pracy przy nowopowstającym kanale NEWS24. Szkolenia będą prowadzone z dziedziń związanych stricte z pracą w telewizji tj: operatorka, montaż, dzwięk, realizacja, dziennikarstwo i odbywać się w lipcu i sierpniu. Rozpoczęcie naboru…

Czytaj dalej
ASTRO SA: Nowy projekt telewizyjny Astro S.A.

17 marca 2020 23:00ASTRO SA: Nowy projekt telewizyjny Astro S.A.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że zarejestrowana została domena www.telewizjanews24.pl będąca wstępem do projektu społecznej telewizji newsowej. Wykorzystując doświadczenia ASTRO S.A. związane z prowadzeniem Superstacja opracowany został biznesplan i założenia projektu telewizji opartej w 100% na relacjach terenowych z Polski i świata. W…

Czytaj dalej