Aktualności

Treść uchwał podjętych na ZWZ Emitenta w dn. 30.06.2018

1 lipca 2018 13:23Treść uchwał podjętych na ZWZ Emitenta w dn. 30.06.2018

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2018 roku.Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Walne Zgromadzenie…

Czytaj dalej
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

19 czerwca 2018 13:25Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka, Emitent") informuje, że Spółka powzięła informację o rezygnacji Pana Waldemara Budzyńskiego z dniem 13 czerwca 2018 roku z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Budzyński złożył rezygnację z powodów osobistych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7…

Czytaj dalej
Badanie oglądalności kanału E-Sport

28 lutego 2018 12:16Badanie oglądalności kanału E-Sport

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2018 r. rozpocznie się badanie oglądalności kanału E-Sport prowadzone przez Nielsen Audience Mesaurement, wiodącą firmę specjalizującą się w telemetrycznych badaniach oglądalności. Zgodnie z posiadanymi…

Czytaj dalej
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

20 lutego 2018 09:58Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu…

Czytaj dalej
Witamy widzów Orange na kanale 129!

2 lutego 2018 09:54Witamy widzów Orange na kanale 129!

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Spółka", "Emitent" informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym rozpoczęła współpracę z kolejnym operatorem sieci kablowej w Polsce – ORANGE Polska. Współpraca będzie polegała na dystrybucji kanału E-SPORT, który będzie stanowił część szerszego projektu stając się integralną częścią kampanii…

Czytaj dalej
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

12 maja 2017 12:31Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania…

Zarząd Spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka, Emitent”) informuje, że w dniu 11 maja 2017 roku podpisał umowę ze spółką Sea.pl Polska Sp. z o.o., wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3761 rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok…

Czytaj dalej
Rozpoczęcie współpracy z TOYA Sp. z o.o.

22 kwietnia 2017 11:49Rozpoczęcie współpracy z TOYA Sp. z o.o.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:      "Spółka", "Emitent") informuje, iż Spółka rozpoczęła współpracę z      TOYA Sp. z o.o. polegającą na dystrybucji kanału      E-SPORT, który będzie dostępny w ofercie TOYA Sp. z o.o.      od dnia 04.05.2017. Kanał znajdzie się w pakiecie…

Czytaj dalej
Rozpoczęcie współpracy z Vectra S.A.

19 kwietnia 2017 10:13Rozpoczęcie współpracy z Vectra S.A.

Od jutra kanał E-SPORT dostępny w sieci VECTRA! To drugi co do wielkości operator kablowy w naszym kraju. :)…

Czytaj dalej
Rozpoczęcie współpracy z Vectra S.A.

19 kwietnia 2017 09:45Rozpoczęcie współpracy z Vectra S.A.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż Spółka rozpoczęła współpracę z drugim co do wielkości operatorem sieci kablowej w Polsce - Vectra S.A. Współpraca będzie polegała przede wszystkim na dystrybucji kanału E-SPORT, który będzie dostępny w ofercie Vectra S.A. od dnia jutrzejszego.…

Czytaj dalej
E-Sport w ofercie Multimedia Polska

13 kwietnia 2017 11:05E-Sport w ofercie Multimedia Polska

Multimedia Polska, jako pierwszy ogólnopolski operator kablowy wprowadza kanał E-Sport w wersji HD. …

Czytaj dalej